Sztuka jedzenia. O smaku w granicach estetyki (Dorota Koczanowicz, Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki)

Agata Stronciwilk

Abstrakt

Dorota Koczanowicz, Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2018, ss. 359.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.