Sokrates patrzy w słońce (Junko Theresa Mikuriya, Historia światła. Idea fotografii)

Marianna Michałowska

Abstrakt

Junko Theresa Mikuriya, Historia światła. Idea fotografii, przeł. P. Nowakowski, Universitas, Kraków 2018, ss. 216.

References

Batchen G., Burning with Desire: The Conception of Photography, MIT Press, Cambridge, MA 1997.

Bazin A., Film i rzeczywistość, przeł. B. Michałek, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1963.

Burgin V., Introduction, w: V. Burgin (red.), Thinking Photography, Macmillan Press Ltd., London 1982.

Cubbitt S., The Practice of Light: A Genealogy of Visual Technologies from Prints to Pixels, MIT Press, Cambridge, MA 2014.

Mikuriya J.T., Historia światła. Idea fotografii, przeł. P. Nowakowski, Universitas, Kraków 2018.

Pontremoli E., Nadmiar widzialnego, przeł. L. Brogowski, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2006.

Sontag S., O fotografii, przeł. S. Magala, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.

Treppa Z., Całun turyński: fotografie niewidzialnego?, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.