Alterka – waluta buntu? O warszawskiej społeczności „Wymiennik” używającej pieniądza lokalnego

Marlena Rycombel

Abstrakt

Alterka – Resistance Money? On “Wymiennik” – community currency Warsaw system

The article describes “Wymiennik” – Warsaw system which uses the alternative currency “alterka”. The main aim of the paper is to think over how the creators of the initiative understand their resistance to consumption practices and to what extent their activism leads to socio-economic change. The categories by Marek Krajewski concerning on nonconformist lifestyles are used; it turned out that the most useful concept is “discreet resistance”. To get knowledge about “Wymiennik” I conducted 12 in-depth interviews and two years of participatory observation, furthermore I analyzed materials published or recommended by the creators of the system. 

Słowa kluczowe: community currency, lifestyle, social change, autarchia
References

Bauman Z., Socjalizm. Utopia w działaniu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

Certeau M. de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Graeber D., Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat, przeł. B. Kuźniarz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018.

Engels F., Rozwój socjalizmu od utopii do nauki, Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski), Warszawa 2007.

Jelínek P., Szalay Z.E., Konečný A.A, Local Exchange Trade Systems in Central European Post-Communist Countries, „International Journal of Community Currency Research” 2012, nr 16, s. 116–123.

Krajewski M., Opory, w: Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne, Gdańska Galeria Guntera Grassa, Gdańsk 2018.

Krajewski M., Są w życiu rzeczy… Szkice z socjologii przedmiotów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

Lietaer B., Stodder J., The Macro-Stability of Swiss WIR-Bank Credits: Balance, Velocity, and Leverage, „Comparative Economic Studies” 2016, nr 58, s. 570–605.

Łopaciuk-Gonczaryk B., Social Capital Formation Through a Polish LETS: Challenging the Presumed Merits of Local Currencies, „Ecological Economics” 2019, nr 158, s. 75–87.

Marks K., Fałszywość Proudhonowskiej koncepcji „pieniądza pracy”, w: A. Ponikowski, N. Kuźmicka (red.), Zarys krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1986.

Pobłocki K., Wstęp, w: M. Miessen, Koszmar partycypacji, przeł. M. Choptiany, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

Reichel J., Lokalny recykling pieniądza, Wydawnictwo Zielone Brygady, Kraków 2007.

Sapała M., Mniej. Intymny portret zakupowy Polaków, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2014.

Sobiecki G., Sustainability of Local Complementary Currencies: Conclusions from an Empirical Study in Poland, „International Journal of Community Currency Research” 2018, nr 22, s. 105–124.

Sobiecki G., Walut światy równoległe, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 4, s. 5–7.

Szacki J., Utopia zakonu, w: idem, Spotkania z utopią, Iskry, Warszawa 1980.

Zelizer V., The Social Meaning of Money, Basic Books, New York 1994.

Żwawa A., Ekonomia alternatywna – obecność idei w Polsce, eksperymenty, wnioski, które z nich wynikają, oraz omówienie potencjalnych szans na rozwój tej ekonomii, „Ekonomia Społeczna. Teksty” 2008, nr 2, s. 4–31.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.