Praktyki oporu współczesnego teatru alternatywnego na przykładzie działań artystycznych i pozateatralnych Fundacji Barak Kultury

Magdalena Grenda

Abstrakt

Practices of resistance of the contemporary alternative theater on an example of artistic and paratheatrical actions of the Barak Kultury Foundation

The article deals with the problem of resistance practices used by artists and animators of the contemporary scene of independent theaters, with particular emphasis on the activities of the Barak Kultury Foundation in Poznań, in which the Ba-Ku Theater functions. These contemporary practices of contention include broad artistic and extra-theatrical activities, which are an expression of rebellion, against important social issues such as the problem of ethnic minorities, sexual and disabled people, pollution and environmental degradation, excessive consumerism. 

Słowa kluczowe: alternative theater, socially engaged theater, non-theater activities, civic and emancipation movements, resistance practices
References

Dworakowska Z., Kontrkulturowe wyjścia z teatru, w: A. Jawłowska, Z. Dworakowska (red.), Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o polskiej kontrkulturze, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa 2008.

Gołaczyńska M., Wrocławski teatr niezależny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

Grenda M., Mistrzowie drugiego planu. Poznański teatr alternatywny po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2013.

Grenda M., Poznańscy Offeusze. Teatr alternatywny Poznania po 1989 roku jako zjawisko artystyczne, społeczne i kulturotwórcze, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2018.

Grudzińska M., Drewniak Ł., Obywatel Teatr, w: Krakowskie Reminiscencje Teatralne. Trzy dekady teatru, Stowarzyszenie Rotunda, Kraków 2004.

Jawłowska A., Drogi kontrkultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.

Kubikowski T., Teatr alternatywny, w: M. Fik (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Teatr – widowisko, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2000.

Lizurek J., Przeczuwać bunt, „Nietak!t” 2016, nr 1 (24).

Semil M., Wysińska E., Słownik współczesnego teatru, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.

Śliwonik L., W poszukiwaniu zagubionego klucza, w: Świat alternatywny. Seminarium w ramach Łódzkich Spotkań Teatralnych, 5–6.12.1998, Łódzki Dom Kultury, Łódź 1999.

Źródła internetowe:

http://barakkultury.pl/ (dostęp: 1.06.2019).

https://gloswielkopolski.pl/barak-kultury-otwiera-okno-na-innych-wyjatkowy-projekt-zespolu-przemka-prasnowskiego/ar/c13-14172871 (dostęp: 7.06.2019).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.