Obietnica studiów o niepełnosprawności. Na marginesie książki Jolanty Rzeźnickiej-Krupy Społeczne ontologie niepełnosprawności. Ciało, tożsamość, performatywność

Natalia Pamuła

Abstrakt

Jolanta Rzeźnicka-Krupa, Społeczne ontologie niepełnosprawności. Ciało, tożsamość, performatywność, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019, ss. 194.

References

Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, przeł. P. Morawski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

Godlewska-Byliniak E., Lipko-Konieczna J. (red.), Niepełnosprawność i społeczeństwo: performatywna siła protestu, Fundacja Teatr 21, Warszawa 2018.

Grosz E., The Problem of Theory Revisited, red. G.E. Bragadottir, N. Pamula, D. Tatar, ,,theory@buffalo” 2018, nr 1, s. 90–98.

Liboiron M., Zahara A., Scoot I., Community Peer-Review: A Method to Bring Consent and Self-Determination into the Sciences, „Preprints” 2018.

Minich J.A., Enabling Whom? Critical Disability Studies Now, ,,Lateral: Journal of the Cultural Studies Association” 2017, nr 6.1, https://csalateral.org/issue/6-1/forum-alt-humanities-critical-disability-studies-response-minich/ (dostęp: 5.08.2019).

Rembis M., Kudlick C., Nielsen K. (red.), The Oxford Handbook of Disability History, Oxford University Press, New York 2018.

Rzeźnicka-Krupa J., Społeczne ontologie niepełnosprawności. Ciało, tożsamość, performatywność, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019.

Samuels E., Judith Butler’s Body Theory and the Question of Disability, w: K.Q. Hall (red.), Feminist Disability Studies, Indiana University Press, Bloomington 2011.

Szarota M., Niepełnosprawność, aktywizm i feminizm, czyli (feministyczne) studia o niepełnosprawności w pigułce, w: E. Maciejewska-Mroczek, M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann (red.), Zespół Turnera: Głosy i doświadczenia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.