Przegląd Kulturoznawczy,2019, Numer 4 (42), Nie-ludzcy mieszkańcy miast

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2019
Redaktorki koncepcji tematycznej numeru: mgr Monika Sadowska, dr Monika Stobiecka

Wydanie publikacji dofi nansowane przez Polską Akademię Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie publikacji jest wynikiem grantu nr 3bH15017583 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego w latach 2017–2019

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk

W kręgu idei

Sortuj według

Ucieczka (niespieszna) z urbanocenu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 431-433
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.021.11917

Witalność ruin w dobie antropocenu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 435-449
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.022.11918

Odwrócone zoopolis. Zwierzęta towarzyszące w getcie warszawskim

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 450-465
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.023.11919

Atmosfery pamięci — a propos Parku Ocalałych w Łodzi

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 466-491
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.024.11920

Ogród sensoryczny jako miejsce afektywnej współegzystencji podmiotów ludzkich i nie-ludzkich w mieście

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 492-508
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.025.11921

Pejzaże portowe

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 509-523
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.026.11922

Pejzaże kultury

Feral Urban Wild Boars: Managing Spaces of Conflict with Care and Attention

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 524-538
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.027.11923

Warszawa w kwiatach – nie-ludzcy mieszkańcy balkonów

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 539-561
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.028.11924

Życie zaczyna się na wysypisku. O niechcianych mieszkańcach miast

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 562-576
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.029.11925

Zdjęcia ptaków robione komórką przez lornetkę - fotoesej

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 577-586
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.030.11926

Omówienia i rozbiory

Między pracą afektywną a politykami zabawy. Recenzja polskiego wydania Gier Imperium N. Dyera-Witheforda i G. de Peutera

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 587-594
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.031.11927

Recenzja książki Ernsta Schuberta Jedzenie i picie w średniowieczu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 595-604
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.032.11928