Recenzja książki Ernsta Schuberta Jedzenie i picie w średniowieczu

Andrzej K. Kuropatnicki

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.