Życie zaczyna się na wysypisku. O niechcianych mieszkańcach miast

Aleksandra Brylska

Abstrakt

Life Begins at the Landfill. On Unwanted City Inhabitants

The article deals with the problem of the ambivalent status of garbage in urban space. The author explores, based on the Diana Lelonek Center for Living Things project, how wastes co-create new ecosystems, undermining our understanding of the concepts of environment and wasteland, and resists the capitalist logic of overproduction and redundancy.

Słowa kluczowe: wastes, city, wasteland, Center for Living Things, capitalism, environment, wilderness
References

Bauman Z., O przemijaniu trwania, w: K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński (red.), Śmieć w kulturze, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 35–47.

Bauman Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.

Bennett J., Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Duke University Press, Durham–London 2010.

Center for Living Things, http://centerforlivingthings.com/ (dostęp: 7.11.2019).

Chomik-Krzykawska A., Między odrzuceniem a przyswojeniem. Odpad udomowiony, „Kultura Współczesna” 2007, nr 4 (54), s. 32–44.

Davis H., Life & Death in the Anthropocene: A Short History of Plastic, w: H. Davis, E. Turpin (red.), Art in Anthropocene: Encounters among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies, Open Humanities Press, London 2015, s. 347–358.

Davis H., Turpin E. (red.), Art in Anthropocene: Encounters among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies, Open Humanities Press, London 2015.

Di Palma V., Wasteland: A History, Yale University Press, New Haven–London 2014.

Douglas M., Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholc, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007.

Galland A., Waste & Opportunity: U.S. Beverage Container Recycling Scorecard and Report, As You Sow, San Francisco, CA 2008.

Kennedy G., An Ontology of Trash: The Disposable and Its Problematic Nature, State University of New York Press, New York 2007.

Krajewski M., Śmieć w sztuce. Sztuka jako śmieć, „Zeszyty Artystyczne” 2004, nr 13, s. 1–11.

Lelonek D., Center for Living Things, http://dianalelonek.com/portfolio/center-for-the-livingthings/(dostęp: 7.11.2019).

Leociak J., Góry śmieci otulały watą smrodu wszystko, co żyło. (Śmieci w getcie warszawskim w perspektywie środowiskowej historii Zagłady), „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 109–131.

Hird M.J., Knowing Waste: Towards an Inhuman Epistemology, „Social Epistemology” 2012, nr 26 (3–4), October, s. 453–469.

Morton T., Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence, Columbia University Press, New York 2016.

Morton T., Ecology without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics, Harvard University Press, Cambridge, MA–London 2007.

Morton T., Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2013.

Morton T., Realist Magic: Objects, Ontology, Causality, Open Humanities Press, Ann Arbor 2013.

Możdżyński P., Prawdy odpadu. Najważniejsze konteksty i znaczenia związane ze śmieciami w sztukach wizualnych i dizajnie XX i XX wieku, w: K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński (red.), Śmieć w kulturze, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 421–444.

Pessel W., Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010.

Reno J.O., Toward a New Theory of Waste: From ‘Matter out of Place’ to Signs of Life, „Theory, Culture & Society” 2014, vol. 31 (6), s. 1–25.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.