Pejzaże portowe

Monika Sadowska

Abstrakt

Seascapes

This article is an attempt to develop a posthumanist reflection on port cities. The prevailing division into the water and land part of these cities implies many inequalities in the perception and treatment of both these areas and their inhabitants. On the other hand, the experience of port communities reported in books and articles seems to be embedded in the port as one place, without the need to divide it into water and land. The spatial development of these cities also confirms the small legitimacy of such a distinction. So could ports become places of “one life”? How could we equalize the rights of their human and non-human inhabitants? I am looking for answers to these questions in this text. 

Słowa kluczowe: seascape, water, port cities, posthumanism, blue humanities
References

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2005.

Beatley T., Blue Urbanism: Exploring Connections between Cities and Oceans, Island Press, Washington–Covelo–London 2014.

Białostocki J., Manieryzm i początki realizmu w pejzażu niderlandzkim, „Biuletyn Historii” 1950, nr 12.

Braidotti R., Po człowieku, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Braidotti R., Posthuman Critical Theory, w: D. Banerji, M.R. Paranjape (red.), Critical Posthumanism and Planetary Futures, Springer India, New Delhi 2016.

Braudel F., Struktury codzienności. Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, T. 1: Struktury codzienności, przeł. M. Ochab, P. Graff, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2019.

Brown M., Peters K. (red.), Living with the Sea: Knowledge, Awareness and Action, Routledge, London–New York 2019.

Callon M., Wprowadzenie do socjologii translacji. Udomowienie przegrzebków i rybacy znad zatoki Saint-Brieuc, przeł. M.A. Chojnacka, w: E. Bińczyk, A. Derra (red.), Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.

Carver R., Lessons for Blue Degrowth from Namibia’s Emerging Blue Economy, „Sustain Science” 2019, vol. 15, s. 131–143.

Deleuze G., Guattari F., Kafka. Ku literaturze mniejszej, przeł. A.Z. Jaksender, K.M. Jaksender, Eperons-Ostrogi, Kraków 2016.

Dell’agnese E., Amilhat Szary A.-L., Borderscapes: From Border Landscapes to Border Aesthetics, „Geopolitics” 2015, nr 20, s. 1–10.

Estok S.C., White J., Wang I.-C., Landscape, Seascape, and the Eco-Spatial Imagination, Routledge, London–New York 2016.

Frier B.W., Bees and Lawyers, „The Classical Journal” 1982/1983, vol. 78, nr 2.

Jouffray J.-B., Blasiak R. [et al.], The Blue Acceleration: The Trajectory of Human Expansion into the Ocean, „One Earth” 2020, vol. 2 (1).

Kępiński Z., Impresjonizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982.

Kiib H., Harbourscape, Aalborg University Press, Aalborg 2007.

Musard O. [et al.] (red.), Underwater Seascapes: From Geographical to Ecological Perspectives, Springer International Publishing, Cham 2014.

Olwig K.R., Recovering the Substantive Nature of Landscape, „Annals of the Association of American Geographers” 1996, vol. 86, nr 4.

Oppermann S., Storied Seas and Living Metaphors in the Blue Humanities, „Configurations” 2019, vol. 27, nr 4.

Pálsson G., Human-Environmental Relations: Orientalism, Paternalism and Communalism, w: P. Descola, G. Pálsson (red.), Nature and Society: Anthropological Perspectives, Routledge, London–New York 1996.

Perec G., Życie – instrukcja obsługi. Powieści, przeł. W. Brzozowski, Korporacja Ha!art, Kraków 2009.

Porteous J.D., Landscapes of the Mind: Worlds of Sense and Metaphor, University of Toronto Press, Toronto–Buffalo–London 1990.

Salwa M., Krajobraz jako doświadczenie estetyczne, w: B. Frydryczak, M. Ciesielski (red.), Krajobraz kulturowy, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014.

Smith G.P., Remembrances of the Past, Concerns for the Future, and the Potential Resilience of a Southern Coastal Town, „Southern Cultures” 2016, nr 22 (2), s. 64–87.

Sønderby K., Duńskie porty, przeł. M. Krysztofiak, w: M. Krzysztofiak (red.), Opowieści znad Sundu, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1974.

Sugiera M., Imiona Gai. Myśląc o końcu antropocenu, „Prace Kulturoznawcze” 2018, nr 22 (1–2).

Tabb B., Anderson S.C. (red.), Water, Leisure and Culture: European Historical Perspectives, Berg Publishers, Oxford 2002.

 

Źródła internetowe

Carter T., Climate Change May Lead to a Rise in Floating Architecture, https://edition.cnn.com/style/article/floating-architecture-dezeen/index.html (dostęp: 27.10.2019).

Klimek B., Przemoc wobec zwierząt i prawna ochrona zwierząt w Polsce, https://www.vetpol.org.pl/dmdocuments/ZW-09-2018-01.pdf (dostęp: 28.10.2019).

Urbanik J., Damnum. Odpowiedzialność za szkodę majątkową w prawie rzymskim, http://urbanik.bio.wpia.uw.edu.pl/files/2015/05/18-aquilia.pdf (dostęp: 28.10.2019).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.