Sztuka wideo. Od cybernetyki do ekologii systemów (R.W. Kluszczyński, T. Załuski [red.], Wideo w sztukach wizualnych)

Michał Krawczak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.