Od filozofii designu do fenomenologii gestów. Vilém Flusser o tym, jak się rzeczy mają

Przemysław Wiatr

Abstrakt

From the philosophy of design to the phenomenology of gestures. Vilém Flusser on the state of things

This article aims at presenting general outline of, what is called here, Vilém Flusser’s philosophy of things and it arises from two different fields of interest. First one is the philosophy of design: reflexions on today’s status of objects that we can find in our environment; mostly, Flusser focuses on media and technology. Second field appears within Flusser’s phenomenology of gestures – a theory which deals with the interaction between man and objects; but the emphasis here is put on the way objects “produce” us – not the other way around. Those two fields are presented and interpreted in the first two paragraphs of this paper. The last part is devoted to four other theoreticians: Deyan Sudjic, Wolfgang Welsch, Lev Manovich and Bruno Latour. Here the author draws a parallel between those thinkers and Flusser in the context of the theory of design, aesthetics and others. 

Słowa kluczowe: media, technology, Bruno Latour, Lev Manovich, Deyan Sudjic, Wolfgang Welsch
References

Flusser V., Architektura przyszłości, przeł. P. Wiatr, „Kultura Współczesna” 2016, nr 4(92).

Flusser V., Design as Theology, w: idem, The Shape of Things: A Philosophy of Design, Reaktion Books, London 1999 (Kindle edition).

Flusser V., Dwa podejścia do fenomenu „telewizji”, w: idem, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł. P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018.

Flusser V., Etyka w projektowaniu przemysłowym, przeł. P. Wiatr, „Kultura Współczesna” 2016, nr 4(92).

Flusser V., Gest i uczuciowość, w: idem, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł. P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018.

Flusser V., Gest wideo, przeł. A. Gwóźdź, w: A. Gwóźdź (red.), Pejzaże audiowizualne – telewizja, wideo, komputer, Universitas, Kraków 1997, s. 229–233.

Flusser V., Gesture of Telephoning, w: idem, Gestures, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2014 (Kindle edition).

Flusser V., Gestures, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2014 (Kindle edition).

Flusser V., Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2015.

Flusser V., Kultura i technologia pomyślane na nowo, w: idem, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł. P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018.

Flusser V., Language and Reality, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2018.

Flusser V., Linia i powierzchnia, w: idem, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł. P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018.

Flusser V., O podleganiu przedmiotom, w: idem, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł. P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018.

Flusser V., O terminie „design”, przeł. P. Wiatr, „Kultura Współczesna” 2016, nr 4(92).

Flusser V., Philosophy of Language, Univocal Publishing, Minneapolis 2016.

Flusser V., The Lever Strikes Back, w: idem, The Shape of Things: A Philosophy of Design, Reaktion Books, London 1999 (Kindle edition).

Flusser V., The Shape of Things: A Philosophy of Design, Reaktion Books, London 1999 (Kindle edition).

Flusser V., The Surprising Phenomenon of Human Communication, Metaflux Publishing 2016.

Flusser V., Toward Theory of Video, mps, Archiwum Viléma Flussera, syg. [SEM REFERENCIA] 2801 (segregator: ESSAYS 10_ENGLISH).

Flusser V., Wyzwalacz, w: idem, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł. P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018.

Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Leswing K., Some People Are Saying Apple’s New iPhone Selfie Camera Automatically Smooths Your Skin in Photos – and They’re Calling It ‘Beautygate’, https://www.businessinsider.com/beautygate-iphone-xs-camera-appears-to-apply-beauty-mode-to-selfies-2018-9?IR=T (dostęp: 28.09.2019).

Manovich L., Information as an Aesthetic Event, http://manovich.net/content/04-projects/056-information-as-an-aesthetic-event/53_article_2007.pdf (dostęp: 4.10.2019).

Manovich L., Software Takes Command, Bloomsbury, New York–London 2013.

Sudjic D., Język rzeczy. Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, przeł. A. Puchejda, Karakter, Kraków 2013.

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Tesla (strona oficjalnego forum firmy), https://forums.tesla.com/forum/forums/software-update-required-unable-start-car (dostęp: 1.10.2019).

Wakabayashi D., Self-Driving Uber Car Kills Pedestrian in Arizona, Where Robots Roam, https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/uber-driverless-fatality.html (dostęp: 28.09.2018).

Welsch W., Procesy estetyzacji – zjawiska, rozróżnienia, perspektywy, w: idem, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, Universitas, Kraków 2005.

Wiatr P., Filozofia kultury „po Bogu” – o powrocie do człowieka i transcendencji raz jeszcze, w: V. Flusser, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł. P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018.

Wiatr P., W cieniu posthistorii – wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.

Zielinski S., After the Media: News from the Slow-Fading Twentieth Century, Univocal Publishing, Minneapolis 2013.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.