Praktyki designu w mediach. Wprowadzenie

Andrzej Gwóźdź

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.