Przegląd Kulturoznawczy,2020, Numer 2 (44), Immersyjne przestrzenie pamięci w środowiskach rozszerzonych

Redaktorka naczelna: Anna Nacher
Zastępczyni redaktorki naczelnej: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarka redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2020
Redaktorki koncepcji tematycznej numeru:: dr Monika Górska-Olesińska, dr Agnieszka Przybyszewska

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O „wypożyczaniu” ciał odbiorców na potrzeby (nie tylko literackich) immersyjnych wędrówek po przestrzeniach pamięci

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. VII–XXV
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.010.12374

W kręgu idei

W stronę lokacyjnego monologu wypowiedzianego. O eksplorowaniu literackich ucieleśnionych przestrzeni pamięci

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 1-24
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.011.12375

Pałac (rozszerzonej medialnie) pamięci. Atmospheric Memory Rafaela Lozano-Hemmera

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 25-39
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.012.12376

(Post)colonial Sensations. Remote Sensing Technologies and Cultural Memory in Art and Science

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 40-53
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.013.12377

Pejzaże kultury

The Past through Stereoscopic Lenses. Video Games Nostalgia in Virtual Reality

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 54-74
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.014.12378

„Odmienne przestrzenie uzdrawiania” – psychologiczne terapie VR w perspektywie krytycznych i definicyjnych aspektów pojęcia rzeczywistości wirtualnej

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 75-91
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.015.12379

Laban Bartenieff Movement System jako inspiracja dla ucieleśnionego designu w kontekście projektowania przestrzeni miejskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 92-106
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.016.12380

Inne

Pamięć (współ)tworzona i (współ)doświadczana – partycypacyjne i cielesne wymiary doświadczenia VR (Queerskins: A Love Story Illyi Szilak i Cyrila Tsiboulskiego)

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 107-116
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.017.12381

Zmienna trwałość dzieła – problem pamięci sztuki mediów w kontekście wystawy Reinkarnacja sztuki mediów

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 117-126
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.018.12382

Epigenetic Paradigm of Critical Rationality in BeforeTomorrow by Catherine Malabou

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 127-139
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.020.12384

COVID-CODA. Zakaz „wypożyczania ciał”, czyli o immersyjności pandemicznej i tęsknotach za „prawdziwymi symulakrami”

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 140-151
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.019.12383