Epigenetic Paradigm of Critical Rationality in Being Tomorrow by Catherine Malabou

Paweł Korzeb

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.