Zmienna trwałość dzieła – problem pamięci sztuki mediów w kontekście wystawy „Reinkarnacja sztuki mediów”

Sylwia Szykowna

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.