Zmienna trwałość dzieła – problem pamięci sztuki mediów w kontekście wystawy Reinkarnacja sztuki mediów

Sylwia Szykowna

Abstrakt

Variable Durability of a Work of Art – The Problem of Media Art Memory in the Context of the Exhibition ‘Reincarnation of Media Art’

This text focuses on the memory of media art. The case study of Reincarnation of Media Art WRO exhibition from 2019 – “a unique exhibition about preserving media art and making its essence available” – is introduced by the author to discuss the life-cycle of time-based media artworks. Aforementioned case study is used as the basis for further discussion about “permanence through change” approach in preserving media art.

Słowa kluczowe: media art, Nam June Paik, WRO Art Center, remediation, memory, trace, changeability, documentation
References

Bolter J.D., Grusin R., Remediation. Understanding New Media, The MIT Press, Cambridge–London 2000.

Borzyszkowska-Szewczyk M., Kilka refleksji o dynamice i porządku dyskursu pamięcioznawczego, „Studia Kulturoznawcze” 2017, nr 1(11).

Digital Art through the Looking Glass: New Strategies for Archiving, Collecting and Preserving in Digital Humanities, eds. O. Grau, J. Hoth, E. Wandl-Vogt, Edition Donau-Universität, Krems 2019.

Erll A., Kultura pamięci. Wprowadzenie, red. M. Saryusz-Wolska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.

Hölling H.B., Lost to Museum: Changing Media, Their Worlds, and Performance, „Museum History Journal” 2016, nr 9/2.

Hölling H.B., Paik’s Virtual Archive: Time, Change, and Materiality in Media Art, University of California Press, Oakland 2017.

Hölling H.B., Sztuka i proces: kontynuacja, względny czas trwania i archiwum Fluxus, w: Sztuka w procesie/proces w sztuce. Ku nowej filozofii ochrony dziedzictwa kultury, red. I. Szmelter, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa 2016.

Hölling H.B., The Archival Turn: Toward New Ways of Conceptualising Changeable Artworks, http://www.hannahoelling.com/wp-content/uploads/2016/09/The_Archival_Turn.pdf (dostęp: 20.02.2020).

http://wro2019.wrocenter.pl/works/reincarnation-of-media-art/ (dostęp: 20.02.2020).

http://www.variablemedia.net/e/welcome.html (dostęp: 20.02.2020).

Laurenson P., Emerging Institutional Models and Notions of Expertise for the Conservation of Time-based Media Works of Art, https://www.academia.edu/33313096/Emerging_institutional_models_and_notions_of_expertise_
for_the_conservation_of_time-based_media_works_of_art (dostęp: 20.02.2020).

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.

New Collecting: Exhibiting and Audiences after New Media Art, ed. B. Graham, Routledge, London 2016.

Paik N.J., Afterlude to the Exposition of Experimental Television, w: Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists’ Writings, eds. K. Stiles, P. Selz, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 1996.

Preserving and Exhibiting Media Art: Challenges and Perspectives, eds. J. Noordegraaf, C.G. Saba, B. Le Maître, V. Hediger, Amsterdam University Press, Amsterdam 2013.

Przewodnik audio po wystawie, https://soundcloud.com/user-634311404/reincarnation-of-media-art-przewodnik-audio-nowa-wersja (dostęp: 20.02.2020).

Rethinking Curating: Art After New Media, eds. B. Graham, S. Cook, The MIT Press, Cambridge–London 2015.

Sterling B., The DEAD MEDIA Project: A Modest Proposal and a Public Appeal, http://www.deadmedia.org/modest-proposal.html (dostęp: 20.02.2020).

Szykowna S., Między archiwum a bazą danych – o doświadczeniu sztuki nowych mediów, „Studia Europaea Gnesnensia” 2019, nr 19, s. 169–182.

Wysocka E., Wirtualne ciało sztuki. Ochrona i udostępnianie dzieł audiowizualnych, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.