Pamięć (współ)tworzona i (współ)doświadczana — partycypacyjne i cielesne wymiary doświadczenia VR( “Queerskins:Love Story” Illyi Szilak i Cyrila Tsiboulskiego)

Monika Górska-Olesińska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.