The past through stereoscopic lenses. Video games nostalgia in virtual reality

Paweł Grabarczyk

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.