Postcolonial sensations. Remote sensing technologies and the geological approach in art and science

Agnieszka Jelewska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.