Pałac (rozszerzonej) medialnie pamięci. "Atmospheric Memory" Rafaela Lozano-Hemmera

Ewa Wójtowicz

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.