W stronę lokacyjnego monologu wypowiedzianego. O eksplorowaniu literackich ucieleśnionych przestrzeni pamięci

Agnieszka Przybyszewska

Abstrakt

Exploration of Embedded Literary Memory Spaces. On Locative Dramatic Monologue

This paper offers a close reading of site-specific audio installation Data Urns (by Daniel Huber) and audio-walk Her Long Black Hair (by Janet Cardiff) in context of works created as corporeal and haptic experiences in different media. Used methodology is inspired by a new media and theatrical research as well as the traditional literary studies. Author uses category of dramatic monologue as a key to analyse literary aspects of characterized works and proposes the category of locative dramatic monologue as more useful in context of not-only-verbal immersive narratives. The goal of analysis (in which the category of haptic and exploratory reading is developed) can be also described as looking for possibilities of readapting traditional analytic tools in new (media) contexts as a way of postulated renewing of poetic of literary work.

Słowa kluczowe: Data Urns, Daniel Huber, Her Long Black Hair, Janet Cardiff, dramatic monologue, literary locative narrative, szenische Erzählung, immersive literature, gestualized reading, haptic reading
References

Borsuk A., The Book, The MIT Press, Cambridge 2019.

Bouchardon S., Figures of Gestural Manipulation in Digital Fictions, w: Analyzing Digital Fiction, eds. A. Bell, A. Ensslin, H.K. Rustad, Routledge, New York 2014.

Bouchardon S., Mind the Gap! 10 Gaps for Digital Literature?, „Electronic Book Review” 2019, May 5, http://electronicbookreview.com/essay/mind-the-gap-10-gaps-for-digitalliterature/ (dostęp: 1.06.2019).

Bouchardon S., Heckman D., Digital Manipulability and Digital Literature, „Electronic Book Review” 2012, August 5, https://electronicbookreview.com/essay/digital-manipulability-and-digital-literature/ (dostęp: 1.02.2020).

Candoni C., Sanctuary, Brett Bailey du côté des réfugiés, 19.06.2017, https://toutelaculture.com/spectacles/sanctuary-brett-bailey-du-cote-des-refugies/ (dostęp: 10.01.2020).

Dixon S., A History of Virtual Reality in Performance, „International Journal of Performance Arts and Digital Media” 2006, vol. 2, nr 1.

Głowiński M., Narracja jako monolog wypowiedziany, w: Z teorii i historii literatury, red. K. Budzyk, Ossolineum, Wrocław 1963.

Górska-Olesińska M., Tekstowe instrumenty do gier z pamięcią, „Kultura Popularna” 2010, nr 3–4.

Haahr M., Everting the Holodeck: Games and Storytelling in Physical Space, w: Interactive Digital Narrative: History, Theory and Practice, eds. H. Koenitz et al., Routledge, New York 2015.

Hight J., Locative Narrative, Literature and Form, w: Beyond the Screen, eds. J. Schäfer, P. Gendolla, Transcript, Bielefeld 2010.

Knowles A., On the Book of Bean: The First Guided Tour through the Book of Bean, w: A Book of the Book, eds. J. Rothenberg, S. Clay, Granary Books, New York 2000.

Krajewska A., Humanistyka performatywna, „Przestrzenie Teorii” 2018, nr 29.

Ludwig O., Formen der Erzählung, w: Realismus und Gründerzeit. Band 2: Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1884–1880, eds. M. Bucher et al., Springer, Stuttgart 1975.

Machon J., Immersive Theatres: Intimacy and Immediacy in Contemporary Performance, Palgrave Macmillan, London 2013.

Marques D., Reading Digits: Haptic Reading Processes in the Experience of Digital Literary Works, Coimbra 2018, praca doktorska opublikowana online: https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/81171 (dostęp: 10.01.2020).

Milligan C.A., The Page Is a Touchscreen: Haptic Narratives and “Novel” Media, „Paradoxa” 2017, nr 29 (Small Screen Fictions, ed. A. Ensslin, L. Swanstrom, P. Frelik).

Murray J.H., Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. Updated Edition, The MIT Press, London 2016.

Nacher A., Opowiadać (z) przestrzenią i sieciami – paradoksalne materializacje narracji lokacyjnych, „Teksty Drugie” 2015, nr 3.

Nibbelink L.G., Nomadic Theatre: Mobilizing Theory and Practice on the European Stage, Bloomsbury, New York 2019.

Nisi V., Location Aware Multimedia Stories: A Location Based View of Interactive Narrative, Lambert Academic Publishing, Erfurt 2011.

Nora P., Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire, w: Tytuł Roboczy: Archiwum#2, red. M. Ziółkowska, A. Leśniak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2009.

Przybyszewska A., Po(d)żeranie tekstu. Wstęp do rozważań o czytaniu kinetycznym, w: e-polonistyka3, red. A. Dziak, A. Kopacz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Reaney M., Virtual Reality and the Theatre: Immersion in Virtual Worlds, „Digital Creativity” 1999, vol. 10, nr 3.

Rembowska-Płuciennik M., O przechodzeniu na ty… Narracja diadyczna wśród literackich reprezentacji świadomości bohatera, w: (W) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu, red. A. Kluba, M. Rembowska-Płuciennik, IBL PAN, Warszawa 2017.

Rembowska-Płuciennik M., Second-person Narration: A New Mode of (Mis)Understanding the Other?, w: Culture – Cognition – Communication, ed. J. Hood, Peter Lang, Frankfurt am Main 2018.

Ryan M.-L., Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, The Johns Hopkins University Press, Baltimore–London 2001.

Ryan M.-L., Narrative as Virtual Reality 2: Revisiting Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2015.

Salter A., What Is Your Quest? From Adventure Games to Interactive Books, University of Iowa Press, Iowa City 2014.

Simanowski R., What Is and to What End Do We Read Digital Literature?, w: Literary Art in Digital Performance: Case Studies in New Media Art and Criticism, ed. F.J. Ricardo, Continuum, New York–London 2009.

Smolarska Z., Rimini Protokoll. Ślepe uliczki teatru partycypacyjnego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2017.

Stanzel F., Typowe formy powieści, w: Teorie form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, oprac. R. Handke, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.

Strickland S., Lawson C., Vniverse, w: New Media Poetics: Contexts, Technotexts, and Theories, eds. A. Morris, T. Swiss, The MIT Press, Cambridge 2006, s. 177.

Szczęsna E., Cyfrowa semiopoetyka, IBL PAN, Warszawa 2018.

The Videofag Book, ed. W. Ellis, J. Tannahill, Book*hug, Toronto 2018.

Ziomek J., Powinowactwa literatury: studia i szkice, PWN, Warszawa 1980.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.