O “wypożyczaniu” ciał odbiorców na potrzeby (nie tylko) literackich immersyjnych wędrówek po przestrzeniach pamięci

Monika Górska-Olesińska,

Agnieszka Przybyszewska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.