Przegląd Kulturoznawczy,2020, Numer 2 (44), Immersyjne przestrzenie pamięci w środowiskach rozszerzonych

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2020
Redaktorki koncepcji tematycznej numeru:: dr Monika Górska-Olesińska, dr Agnieszka Przybyszewska

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O „wypożyczaniu” ciał odbiorców na potrzeby (nie tylko literackich) immersyjnych wędrówek po przestrzeniach pamięci

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. VII–XXV
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.010.12374

W kręgu idei

W stronę lokacyjnego monologu wypowiedzianego. O eksplorowaniu literackich ucieleśnionych przestrzeni pamięci

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 1-24
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.011.12375

Pałac (rozszerzonej medialnie) pamięci. Atmospheric Memory Rafaela Lozano-Hemmera

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 25-39
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.012.12376

(Post)colonial Sensations. Remote Sensing Technologies and Cultural Memory in Art and Science

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 40-53
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.013.12377

Pejzaże kultury

The Past through Stereoscopic Lenses. Video Games Nostalgia in Virtual Reality

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 54-74
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.014.12378