W kręgu idei

Sortuj według

Życie po życiu wiktoriańskiej techniki. Trąbki słuchowe w XX i XXI wieku

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45),
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020

Narcyzm – autentyczność – atopia. Cyfrowe twarze „nowego człowieka”

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45),
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020

Słowo „Murzyn” jako perlokucyjny akt mowy

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45),
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020

Sen Narcyza. O pluralizacji stylów myślenia w „antropologii translacji”

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45),
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020

Pejzaże kultury

For Now We See through an AI Darkly; but Then Face-to-Face: A Brief Survey of Emotion Recognition in Biometric Art

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45),
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020

“Aliens” Speaking Out: Science Fiction by Autistic Authors

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45),
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020

Pamięć protetyczna i nierealność czasu w serialu Watchmen

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45),
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020

Odwrócenie perspektywy. Empatyczna praktyka kolektywu Rotor

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45),
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020

Omówienia i rozbiory

  Rzecz o historii naturalnej, zwierzęcych skórach i sztuce – recenzja “Spekulatywnej taksydermii” (Speculative Taxidermy) Giovanniego Aloi

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45),
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020

O istocie muzeum, czyli Justyny Żak „W kręgu muzealnych przedmiotów”

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45),
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020