Przegląd Kulturoznawczy,2020, Numer 3 (45)

Redaktorka naczelna: Anna Nacher
Zastępczyni redaktorki naczelnej: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarka redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2020

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

W kręgu idei

Sortuj według

Życie po życiu wiktoriańskiej techniki. Trąbki słuchowe w XX i XXI wieku

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 153-173
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.021.12581

Narcyzm – autentyczność – atopia. Cyfrowe twarze „nowego człowieka”

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 174-194
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.022.12582

Słowo „Murzyn” jako perlokucyjny akt mowy

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 195-212
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.023.12583

Sen Narcyza. O pluralizacji stylów myślenia w „antropologii translacji”

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 213-229
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.024.12584

Pejzaże kultury

For Now We See through an AI Darkly; but Then Face-to-Face: A Brief Survey of Emotion Recognition in Biometric Art

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 230-260
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.025.12585

“Aliens” Speaking Out: Science Fiction by Autistic Authors

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 261-277
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.026.12586

Pamięć protetyczna i nierealność czasu w serialu Watchmen

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 278-290
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.027.12587

Odwrócenie perspektywy. Empatyczna praktyka kolektywu Rotor

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 291-300
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.028.12588

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Rzecz o historii naturalnej, zwierzęcych skórach i sztuce – recenzja Spekulatywnej taksydermii (Speculative Taxidermy) Giovanniego Aloiego

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 301-311
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.029.12589

O istocie muzeum, czyli Justyny Żak W kręgu muzealnych przedmiotów

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 312-320
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.030.12590