O istocie muzeum, czyli Justyny Żak „W kręgu muzealnych przedmiotów”

Katarzyna Jagodzińska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.