Rzecz o historii naturalnej, zwierzęcych skórach i sztuce – recenzja “Spekulatywnej taksydermii” (Speculative Taxidermy) Giovanniego Aloi

Michał Witek

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.