Narcyzm – autentyczność – atopia. Cyfrowe twarze „nowego człowieka”

Wojciech Józef Burszta,

Michał Rydlewski

Abstrakt

Narcissism authenticity atopy. Digital faces of the New Man

Narcissism, as mentioned by many authors, is one of the defining characteristics of modern culture. Substantial technological changes, especially in communication and media changed our own experience of aloof narrative of ourselves into a narrative “from ourselves”, by means of democratization and fetishization of the self-narrative. It would not be possible to such extent if not for the unprecedented expansion of multimedia and the complete time consumption which they offer. It can be said that the digital culture and its typical logorrhea of word-pictures are the very core of XXI century narcissism in all its appearances and allow us to think that a completely new man is created who finally can exercise his/her own individuality without boundaries and can be “authentic”. One of the most insightful observers of that oecumenical illusion is Byung-Chul Han – a German culture expert and philosopher whose reflections we fill with empirical matter.

Słowa kluczowe: narcissism, authenticity, atopy, Byung-Chul Han
References

Bauman Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.

Boltanski L., Esquerre A., Enrichment: A Critique of Commodities, Polity, Cambridge 2020.

Burszta W.J., Narcyzm, kontrkultura i styl życia. W stronę kulturoznawstwa krytycznego, w: Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego, red. W.J. Burszta, M. Czubaj, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2013, s. 19–50.

Burszta W.J., Nowa biopolityka. Od selfhood do brainhood, w: Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu, red. W.J. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 183–209.

Burszta W.J., Preteksty, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.

Burszta W.J., Teoria kultury, czyli „dłużej klasztora niż przeora”, w: Kultura jako przedmiot badań. Studia filozoficzno-kulturoznawcze, red. B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara, Wydawnictwo Humaniora, Poznań 2001, s. 157–169.

Burszta W.J., Umykanie. Pomyślenia z etnografii życia (w przygotowaniu).

Cushman P., Why the Self Is Empty, „American Psychologist” 1990, No. 45, s. 599–611.

Dobosz A., Myślenie magiczno-mityczne a schizofrenia, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2013.

Dziadek A., Atopia – stadność i jednostkowość, „Teksty Drugie” 2008, nr 1–2, s. 237–243.

Fisher M., Realizm kapitalistyczny, przeł. A. Karalus, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2020.

Fromm E., O byciu człowiekiem, przeł. M. Barski, Ł. Kozak, Vis-à-Vis, Kraków 2017.

Fromm E., Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Rebis, Poznań 2000.

Godzic W., Obciach – to, czego celebryci nie znają, w: Moda na obciach. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Kulturoznawczej „Moda na obciach. Co Polacy robią z kulturą popularną?”, Wydawnictwo Wilk Stepowy, Elbląg 2008, s. 55–77.

Gurczyńska-Sady K., Człowiek jako słowo i ciało. W poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu, Universitas, Kraków 2013.

Han B.-Ch., Good Entertainment: A Deconstruction of the Western Passion Narrative, The MIT Press, Cambridge, MA 2019.

Han B.-Ch., In the Swarm, The MIT Press, Cambridge, MA 2017.

Han B.-Ch., Psychopolitics: Neoliberalism and New Technological Power, Verso, London 2017.

Han B.-Ch., The Burnout Society, Stanford University Press, Stanford, CA 2015.

Han B.-Ch., The Expulsion of the Other, Polity, Cambridge 2018.

Han B.-Ch., The Scent of Time: A Philosophical Essay on the Art of Lingering, Polity Press, Medford 2017.

Heath J., Potter A., Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2010.

Kabzińska I., Nadwrażliwi – kulturowi „odmieńcy”, „Etnografia Polska” 2017, t. 61, z. 1–2, s. 83–103.

Lasch Ch., Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, przeł. G. Ptaszek, A. Skrzypek, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2019.

Mizińska J., Czułość, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe” 2008, nr 4, s. 57–73.

Motriuk A., Tym razem się uda, „Głos Mordoru” 2020, nr 1–2, s. 8.

Musiał M., Intymność i jej przemiany. Studium z filozofii kultury, Universitas, Kraków 2015.

Pessoa F., Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie, przeł. M. Lipszyc, Lokator, Kraków 2013.

Piotrowska J., Ekspert, nauczycielka czy tyran? Postać Magdy Gessler w programie „Kuchenne rewolucje” (studium przypadku), „Zeszyty Prasoznawcze” 2018, nr 4, s. 985–1000.

Rydlewski M., Dyssolucja kulturowa w nowych mediach na przykładzie magiczno-metamorficznego aspektu tożsamości wirtualnej, „Kultura Współczesna” 2019, nr 4, s. 41–60.

Rydlewski M., Fikcjonariusze fałszywej ideologii. Antropologia coachingu, w: Antropologia, media, komunikacja, red. M. Czapiga, M. Rydlewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 39–71.

Rydlewski M., „Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy gatunek medialny,  w: Studia i perspektywy medioznawcze, red. K. Konarska, P. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 105–119.

Rydlewski M., Nowi-starzy obcy w realnym kapitalizmie. Mieszkańcy polskiej wsi jako ofiary swojego stylu życia na przykładzie wybranych programów telewizyjnych, w: Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje, red. M. Czapiga-Klag, M. Rydlewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020, s. 113–145.

Rydlewski M., Samoświadomość a gładkość funkcjonowania w kulturze, w: Zjawisko szaleństwa w kulturze, red. M. Kasprowicz, M. Kopyciński, S. Drelich, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2010, s. 66–77.

Rydlewski M., Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019.

Sennett R., Upadek człowieka publicznego, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009.

Sowa J., Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

Stankiewicz-Podhorecka T., Zamiast Myszkina Nastazja, „Nasz Dziennik”, 25–26.02.2017, s. 12.

Szahaj A., Epidemia narcyzmu, „Rzeczpospolita. Plus Minus”, 3–4.11.2018, s. 36–37.

Szahaj A., Kultura upokarzania, „Odra” 2012, nr 2, s. 40–44.

Szahaj A., Poniżam, więc jestem?, w: M. Rydlewski, Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 7–11.

Szpunar M., Imperializm kulturowy internetu, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwo AGH, Kraków 2016.

Szpunar M., (Nie)potrzebna wrażliwość, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Warchala M., Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda, Universitas, Kraków 2006.

Wróblewski M., Medykalizacja nadpobudliwości. Od globalnego standardu do peryferyjnych praktyk, Universitas, Kraków 2018.

Young R.M., Darwin’s Metaphor: Nature’s Place in Victorian Culture, Cambridge University Press, Cambridge 1985.

Źródła internetowe

https://noizz.pl/lifestyle/billie-sparrow-poetka-w-swiecie-youtubea/pxm6d7y (dostęp: 7.03.2019).

https://www.aniamaluje.com/2014/03/historia-motywacyjna-od-patologii-do.html (dostęp: 18.01.2019).