Przegląd Kulturoznawczy,2020, Numer 4 (46), Co po kryzysach? Kulturowe artykulacje przyszłości miast

Redaktorka naczelna: Anna Nacher
Zastępczyni redaktorki naczelnej: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarka redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2020
Redaktor numeru: Małgorzata Nieszczerzewska, Agata Skórzyńska

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Flis

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Co po kryzysach? Kulturowe artykulacje przyszłości miast

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. VII–IX
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.031.12835

W kręgu idei

Kulturowa artykulacja nowych idei miejskich

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 321–338
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.032.12836

Urban resilience czy krytyczne teorie zmiany? Spór wokół studiów miejskich na marginesie kryzysu pandemii

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 339–358
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.033.12837

(Nie)przewidywalność dynamiki. Refleksje o kryzysie i mieście (na marginesie myśli Jurija Łotmana i René Thoma)

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 359–380
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.034.12838

Czy miejscy aktywiści chcą nas zabić? Siły altermodernizacji a konstruowanie konserwatywnej paniki moralnej

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 381–405
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.035.12839

Czy miasto jeszcze może być szczęśliwe? Na marginesie książki Charlesa Montgomery’ego

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 406–423
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.036.12840

Pejzaże kultury

Can a Park Save the City?: Hopes and Pitfalls of the London National Park City

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 424–434
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.037.12841

Performanse miast-duchów

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 435–443
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.038.12842

Artywistyczne praktyki mapowania przeciw kryzysom. W stronę miejskiej potencjalności

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 444–460
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.039.12843

Przemyśleć empatię w kontekście kryzysu miejskiej współobecności

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 461–476
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.040.12844

Miasto jako dobro wspólne czy suma prywatnych własności? O polskiej kwestii miejskiej w kontekście działalności ruchów miejskich

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 477–492
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.041.12845

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Virtual Subjectivities: A Review of Stefano Gualeni and Daniel Vella’s Virtual Existentialism [Stefano Gualeni and Daniel Vella, Virtual Existentialism: Meaning and Subjectivity in Virtual Worlds, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020]

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 493–497
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.042.12846

Dom utracony, dom opuszczony. Bajt i jego znaczenia w prozie Anthony’ego Shadida

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 498–512
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.043.12847

„Nowe otwarcie” w projektowaniu przestrzeni zurbanizowanych

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 513–528
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.044.12848

Pozorny kryzys własności. Współdzielony rower miejski – koniec konsumpcji czy utopia współdzielenia?

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 529–544
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.045.12849