Przegląd Kulturoznawczy,2020, Numer 4 (46), „Co po kryzysach? Kulturowe artykulacje przyszłości miast”

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2020
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie. Co po kryzysach? Kulturowe artykulacje przyszłości miast

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46),
Data publikacji online: 22 września 2020

W kręgu idei

Kulturowa artykulacja nowych idei miejskich

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46),
Data publikacji online: 22 września 2020

Urban resilience czy krytyczne teorie zmiany? Spór wokół studiów miejskich na marginesie kryzysu pandemi

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46),
Data publikacji online: 22 września 2020

(Nie)przewidywalność dynamiki. Refleksje o kryzysie i mieście (na marginesie myśli J. Łotmana i R. Thoma)

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46),
Data publikacji online: 22 września 2020

Czy miejscy aktywiści chcą nas zabić? Siły altermodernizacji a konstruowanie konserwatywnej paniki moralnej

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46),
Data publikacji online: 22 września 2020

Czy miasto jeszcze może być szczęśliwe? Na marginesie książki Charlesa Montgomery’ego

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46),
Data publikacji online: 22 września 2020

Pejzaże kultury

Can a Park Save the City?: Hopes and Pitfalls of the London National Park City

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46),
Data publikacji online: 22 września 2020

Performances of towns-ghost

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46),
Data publikacji online: 22 września 2020

Artivistic mapping practices against crises. Towards urban potential

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46),
Data publikacji online: 22 września 2020

Przemyśleć empatię w kontekście kryzysu miejskiej współobecności

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46),
Data publikacji online: 22 września 2020

Miasto jako dobro wspólne czy suma prywatnych własności? O polskiej kwestii miejskiej w kontekście działalności ruchów miejskich

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46),
Data publikacji online: 22 września 2020

Omówienia i rozbiory