Wprowadzenie. Co po kryzysach? Kulturowe artykulacje przyszłości miast

Małgorzata Nieszczerzewska,

Agata Skórzyńska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.