Czy miasto jeszcze może być szczęśliwe? Na marginesie książki Charlesa Montgomery’ego

Małgorzata Nieszczerzewska

Abstrakt

Can Any City Be Happy Again? On the Margins of the Book by Charles Montgomery

The article deals with two main issues: (1) how to understand the crisis in the context of the city, (2) how to define “happy city” in the context of positive psychology. According to the book Happy City written by Charles Montgomery, the author tries to distinguish between two main conceptions of “happiness” (urban hedonism and urban eudaimonia) and tries to answer a question of what factors could make a city “happy” again. The brief analyses of cultural articulation of possible future of cities contains such issues as culture of crisis, social isolation, solitude in culture, ecocity and biophilic design.

Słowa kluczowe: crisis, happy city, urban organism, urban hedonism, urban eudaimonia, positive psychology, biophilic urbanism
References

Argyle M., Psychologia szczęścia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.

Borasi G., Zardini M., Zdemedykalizujmy architekturę, w: J. Kusiak, B. Świątkowska (red.), Miasto-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

Chwałczyk F., Antropocen, kapitałocen – urban age, urbanocen? Czyli nie tylko „kto” oraz „jak”, ale i „gdzie”, „Kultura i Historia” 2018, nr 34.

Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

De Botton A., Architektura szczęścia, Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2010.

Downton P.F., Ecopolis: Architecture and Cities for a Changing Climate, Springer, Collingwood 2009.

Fleming S., Velotopia: The Production of Cyclespace in Our Minds and Our Cities, nai010 publishers, Rotterdam 2017.

Glaeser E., Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, The Penguin Press, New York 2011.

Kaczmarek A., Nieszczerzewska M. (red.), Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych, Poznań 2019.

Kulig A., W poszukiwaniu sensu samotności. Studium kulturowe, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2019.

Leggewie C., Welzer H., Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

Montgomery Ch., Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2015.

Nieszczerzewska M., Ruinologie. Kontekstualizacje pozostałości architektury, Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2018.

Nikolayeva A., Nello-Deakin S., Exploring Velotopian Urban Imaginaries: Where Le Corbusier Meets Constant?, „Mobilities” 2019, vol. 15 (3), s. 309–324.

Pyla P., Özkaya B.T., Culture of Crisis, „Architectural Histories” 2013, vol. 1 (1).

Rassia S.Th., Pardalos P.M. (eds.), Future City Architecture for Optimal Living, Springer, New York–Dordrecht 2015.

Speck J., Walkable City Rules: 101 Steps to Making Better Places, IslandPress, Washington–London 2018.

Wnuk M., Hedonizm, eudajmonizm oraz przepływ/zaangażowanie jako trzy nurty badań nad szczęściem, „Hygeia Public Health” 2013, nr 3 (48).

Źródła internetowe:

Drugie oblicze koronawirusa. Nadchodzi pandemia samotności, izolacji i strachu, https://forsal.pl/artykuly/1459915,koronawirus-nadchodzi-pandemia-samotnosci-izolacji-spolecznej-i-strachu.html.

Dwulecki, S., No Time to Waste: Kairos in T.I.M.E Stories, https://www.researchgate.net/publication/324258643_NO_TIME_TO_WASTE_-_Kairos_in_TIME_Stories.

Gilman R., Restorative Design: Designing to Inspire, Touch the Heart, Elevate the Spirit, and Restore a Degraded Environment, „Designing a Sustainable Future”, Spring 1993, https://www.context.org/iclib/ic35/berkebil/.

McMahan D., What Makes a City Unhappy?, https://psmag.com/environment/makes-city-unhappy-detroit-louisville-michigan-geography-america-94545.

Raport GCNP „SDG 11 – Zrównoważone Miasta – 2018”, https://ungc.org.pl/info/biofilia/.

Sikorski M., Człowiek z ulic, zwierzętom lżej. Zobacz, jakie gatunki weszły do miast, gdy pandemia zamknęła nas w domach, Green-News.pl, 24.04.2020, https://www.green-news.pl/993-pandemia-zwierzeta-miasta-przyroda.

Skutki pandemii koronawirusa: przewlekły stres uderza nie tylko w psychikę, „Puls Medycyny”, 17.04.2010, https://pulsmedycyny.pl/skutki-pandemii-koronawirusa-przewlekly-stres-uderza-nie-tylko-w-psychike-988566.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.