Performanse miast-duchów

Joanna Ostrowska

Abstrakt

Performances of Towns-ghost

The article takes readers to the towns-ghost destroyed in both World Wars. The author re-callas examples of French villages detruit from Picardy and martyr cities: Czech Lidice and French Oradour-sur-Glane. Starting from Schechner’s “as performance” category, the author analyzes how the contemporary meaning of these places is built and with what means they create anti-war performances.

Słowa kluczowe: performance, loci memorae, memorial place, martyr cities
References

Boer P. den, Loci memoriae – Lieux de mémoire, w: A. Erll, A. Nunning (eds.), A Companion to Cultural Memory Studies, De Gruyter, Berlin–New York 2010.

Carlson M., Performans, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Certeau M. de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Długozima A., Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Wydawnictwo Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa 2011.

Kmita J., Banaszak G., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa 1991.

Lynch K., Obraz miasta, w: E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta, Universitas, Kraków 2010.

Martin C., Dramaturgy of the Real on the World Stage, Palgrave Macmillan, Basingstoke–New York 2012.

Nieszczerzewska M., Ruinologia. Kontekstualizacje pozostałości architektury, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2018.

Ostrowska J., „Teatr może być w byle kącie”. Wokół zagadnień miejsca i przestrzeni teatralnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Taylor D., The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in Americas, Duke University Press, Durham–London 2003.

Turner C., Palimpsest czy przestrzeń potencjalna? W poszukiwaniu słownictwa dla widowiska w miejscu znalezionym, w: E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta, Universitas, Kraków 2010.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.