Virtual Subjectivities: A Review of Stefano Gualeni and Daniel Vella’s Virtual Existentialism [Stefano Gualeni and Daniel Vella. Virtual Existentialism: Meaning and Subjectivity in Virtual Worlds, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020]. 

David J. Gunkel

Abstrakt

				

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.