Dom utracony, dom opuszczony. Bajt i jego znaczenia w prozie Anthony’ego Shadida

Filip Ryba

Abstrakt
References

Bachelard G., Dom rodzinny i dom oniryczny, w: idem, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, przeł. A. Tatarkiewicz, H. Chudak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.

Bohrer K.H., Absolutna teraźniejszość, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, przeł. B. Komorowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Deleuze G., Guattari F., Kapitalizm i schizofrenia II. Tysiąc plateau, przekł. zbiorowy, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

dom, w: Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/dom;2453213.html (dostęp: 21.06.2020).

Domańska E., Historia ratownicza, „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2014, nr 5, s. 12–26.

Domańska E., Humanistyka afirmatywna. Władza i płeć po Butler i Foucaulcie, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacja, Praktyka” 2014, nr 4, s. 117–129.

Hartog F., Oko historyka a głos historii, przeł. P. Kubkowski, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2019, nr 25.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Hirsch M., Żałoba i postpamięć, przeł. K. Bojarska, w: E. Domańska (red.), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.

Klekot E., Mētis – wiedza asystemowa, „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2018, nr 1.

Kłosiński M., Semantyczna analiza pojęć „bezrobocie” i „bezrobotny” („bezrobotni”) w wypowiedziach prasowych, „Kultura i Społeczeństwo” 1994, t. 38, nr 3, s. 151–162.

Maalouf A., Rozregulowany świat. O kryzysie naszych cywilizacji, przeł. W. Prażuch, Czytelnik, Warszawa 2011.

Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, przeł. S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2000.

Morton T., Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence, Columbia University Press, New York 2016.

Patai R., The Arab Mind, Scribner, New York 1983.

Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, przeł. K. Husarska, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2019.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków 2014.

Schimmel A., Islamic Names, Edinburgh University Press, Edinburgh 1989.

Shadid A., Kamienny dom. O Bliskim Wschodzie, którego już nie ma, przeł. H. Jankowska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.

Shadid A., Nadciąga noc. Irakijczycy w cieniu amerykańskiej wojny, przeł. I. Szybilska-Fiedorowicz, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.

Subart J., Opętanie. Liban, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015.

Warnock M., Egzystencjalizm, przeł. M. Michowicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.

Wehr H., A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed.), Spoken Language Services, Inc., New York 1976.

Young R.J.C., Postkolonializm. Wprowadzenie, przeł. M. Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.