„Nowe otwarcie” w projektowaniu przestrzeni zurbanizowanych

Katarzyna Wiącek

Abstrakt

“New Opening” in the Design of Urbanised Spaces

Inspired by the activities of the international scientific collective New Keywords Collective, I present mottoes that should accompany a new opening in the design of contemporary urbanized areas. The re-modelling of the dominant spatial planning policies into intersectional and horizontal, should lead to a process of sharing public goods and the inclusion of categories of ‘temporariness’ and ‘disassembling’ in the global discourse as inevitable in times of crisis.

Słowa kluczowe: intersectionality, horizontalism, feminist city, temporary city, extreme city
References

Druki zwarte:

Bayat A., Biekart K., Cities of Extremes, „Development and Change” 2009, vol. 5 (40), s. 815–825.

Brenner N., New Urban Spaces: Urban Theory and the Scale Question, Oxford University Press, New York 2019.

Christiaanse K., Dominacja, która nie wyklucza innych, w: M. Frąckowiak, M. Roszkowska, B. Świątkowska (red.), Smutek konkretu. Materializacja idei / Dziury w całym, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

Crenshaw K.W., Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics, „University of Chicago Legal Forum” 1989, iss. 1, s. 139–167.

Davis M., Planeta slumsów, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009. Davis M., Who Will Build the Ark?, „New Left Review” 2010, vol. 61, January– February, s. 40-41.

Europa/Kryzys: Nowy słownik „kryzysu”, „Europy” i w „Europie”. New Keywords Collective, przeł. K. Szadkowski, M. Karolak, „Praktyka Teoretyczna” 2016, nr 3 (21), s. 138–159.

Harvey D., Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012.

hooks b., Homeplace (A Site of Resistance), w: eadem, Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, South End Press, Chicago 1990, s. 382–390.

Isoke Z., Urban Black Women and the Politics of Resistance, Palgrave Macmillan, New York 2013.

McGee T., The Emergence of Desakota Regions in Asia: Expanding a Hypothesis, w: N. Ginsburg, B. Koppel, T.G. McGee (eds.), The Extended Metropolis: Settlement Transition Is Asia, University of Hawaii Press, Honolulu 1991, s. 3–25.

McGuirk J., Radykalne miasta. Przez Amerykę Łacińską w poszukiwaniu nowej architektury, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

Montgomery Ch., Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, przeł. T. Tesznar, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2015.

Roggero G., Pięć tez o dobru wspólnym, „Praktyka Teoretyczna” 2001, nr 4, s. 69–83.

Sitrin M., Definitions of Horizontalism and Autonomy, „NACLA Report on the Americas” 2014, vol. 47 (3).

Sitrin M., Horizontalism: Voices of Popular Power in Argentina, AK Press, Oakland, CA 2006.

Skórzyńska A., Praxis i miasto. Ćwiczenie z kulturowych badań angażujących, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2017.

Wiącek K., Architektura bidonvilles w Casablance, „Kultura Współczesna” 2018, nr 3 (102), s. 176–196.

Wiącek K., Architektura samowolna jako piracka utopia, „Kultura Współczesna” 2019, nr 3 (106), s. 148–160.

Wiącek K., Czy potrzebujemy „architektury oporu”?, „Prace Kulturoznawcze” 2017, t. XXI, nr 4, s. 135–152.

Zarycki T., Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Dokumenty elektroniczne:

Aravena A., My Architectural Philosophy? Bring the Community into the Process, October 2014, https://www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_architectural_philosophy_bring_the_community_
into_the_process.

Bayat A., The Quiet Encroachment of the Ordinary, „Chronic”, 15.02.2013, https:// chimurengachronic.co.za/quiet-encroachment-of-the-ordinary-2/.

Dawson A., Extreme Cities: The Peril and Promise of Urban Life in the Age of Climate Change, Verso Books, London– New York 2017 (e-book).

Fleming A., What Would a City That Is Safe for Women Look Like?, 13.12.2018, https://www.theguardian.com/cities/2018/dec/13/what-would-a-city-thatis-safe-for-women-look-like.

Forced Evictions. Global Crisis, Global Solutions, UN-HABITAT, https://hrbaportal.undg.org/resources/forced-evictions-global-crisis-global-solutions.

Half a Billion People Could Be Pushed into Poverty by Coronavirus, Warns Oxfam, 9.04.2020, https://www.oxfam.org/en/ press-releases/half-billion-people-couldbe-pushed-poverty-coronavirus-warnsoxfam.

Human Development Report 2007/2008, Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World (UNDP), http://hdr.undp.org/sites/default/files/ hdr_20072008_summary_english.pdf.

Kaufman R., Architects Ask: Where Are the Spaces for Teen Girls?, 3.07.2018, https:// nextcity.org/daily/entry/architects-askwhere-are-the-spaces-for-teen-girls.

Kern L., Feminist City: Claiming Space in a Man-Made World, Verso Books, London–New York 2020 (e-book).

Klein N., Równość klasowa, płciowa i rasowa to koszmar populistycznej prawicy, 29.11.2017, https://krytykapolityczna.pl/ swiat/naomi-klein-rozmowa.

Murthy S., In India, Dying to Go: Why Access to Toilets Is a Women’s Rights Issue, 25.06.2014, https://www.wbur.org/ cognoscenti/2014/06/25/human-rightsgang-rape-sharmila-l-murthy.

New Keywords Collective, Europe/Crisis: New Keywords of “the Crisis” in and of “Europe”, http://nearfuturesonline.org/ europecrisis-new-keywords-of-crisis-inand-of-europe/.

Produktywny luz (wywiad Kuby Snopka z Justinem McGuirkiem), Bęc Zmiana, 14.07.2014, http://2014-2017.beczmiana. pl/682,produktywny_luz.html.

Struzik J., Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce. Raport z badań, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2012, http://www. przestrzenkobiet.pl/assets/publikacje/ NDS-pages.pdf.

The Challenge of Slums – Global Report on Human Settlements 2003, UN-HABITAT, Nairobi 2003, https://www.un.org/ruleoflaw/files/Challenge%20of%20Slums. pdf.

The Endless Crisis as an Instrument of Power: In conversation with Giorgio Agamben, 4.06.2013, https://www.versobooks. com/blogs/1318-the-endless-crisis-asan-instrument-of-power-in-conversationwith-giorgio-agamben.

‘Transformational Benefits’ of Ending Outdoor Defecation: Why Toilets Matter, 18.11.2019, https://www.un.org/development/desa/en/news/sustainable/world- -toilet-day2019.html.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.