Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zarządzanie nie tylko ludzkie? Formy i formuły odpowiedzi na antropocen

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. VII-XVIII
Data publikacji online: 17 marca 2021

W kręgu idei

Zarządzanie posthumanistyczne

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 1–25
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.001.13455

Zarządzanie w antropocenie, czyli co w czym i co z tego. Analiza literatury dotyczącej splotu zjawisk

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 26–42
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.002.13456

(Post)humanistyka antropocentrycznego exodusu – w stronę roślinnego socjetas

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 43–60
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.003.13457

Learning to Cooperate: Implications for Humanistic Management

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 61–78
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.004.13458

Ecology and Science Fiction. Managing Imagination in the Age of the Anthropocene

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 79–97
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.005.13459

Pejzaże kultury

Sztuka wobec antropocenu – wybrane strategie artystyczne

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 98–114
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.006.13460

Modele publikacyjne w nauce o kulturze

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 115–135
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.007.13461

Niepełnosprawczość. Antropocen i modernistyczne sny

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 136–149
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.008.13462

Crip Appetites: American Gastrodystopias in the Graphic Series Chew

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 150–165
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.009.13463

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Nowe zarządzanie pieniądzem w epoce antropocenu. Ekologia człowieka Alfa Hornborga

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 166–175
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.010.13464

Social Innovation and Deep Institutional Innovation for Sustainability and Human Development

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 176–192
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.011.13465

Bezinteresowna ciekawość. Recenzja książki Anny Zeidler-Janiszewskiej Bezinteresowna ciekawość… Humanistyka, kultura, sztuka

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 193–211
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.012.13466

Crippowanie i demontowanie. Wokół antologii Disability and Dissensus: Strategies of Disability Representation and Inclusion in Contemporary Culture

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 202–211
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.013.13467

Pożegnanie prof. dr. hab. Wojciecha Józefa Burszty

Antropologiczne wędrówki po kulturze Wojciecha J. Burszty

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 212–222
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.014.13468