Crippowanie i demontowanie. Wokół antologii Disability and Dissensus: Strategies of Disability Representation and Inclusion in Contemporary Culture

Natalia Pamuła

Abstrakt
References

Garland-Thomson R., Niezwykłe ciała: przedstawienia niepełnosprawności fizycznej w amerykańskiej kulturze i literaturze, przeł. N. Pamuła, Fundacja Teatru 21, Warszawa 2020.

Goodley D., Disability Studies: Interdisciplinary Introduction, SAGE Publications, London 2010.

Goodley D., Mackiewicz-Ziccardi M., Critical Disability Studies: Sketches from Poland and the UK [w:] K. Ojrzyńska, M. Wieczorek (red.), Disability and Dissensus: Strategies of Disability Representation and Inclusion in Contemporary Culture, Brill, Leiden–Boston 2020.

Herzog D., Unlearning Eugenics: Sexuality, Reproduction, and Disability in Post-Nazi Europe, University of Wisconsin Press, Madison 2020.

McRuer R., Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability, New York University Press, New York–London 2006.

Ojrzyńska K., Wieczorek M., Disability, Dis(sensual) Art, and the Politics of Representation [w:] K. Ojrzyńska, M. Wieczorek (red.), Disability and Dissensus: Strategies of Disability Representation and Inclusion in Contemporary Culture, Brill, Leiden–Boston 2020.

Ojrzyńska K., Wieczorek M. (red.), Disability and Dissensus: Strategies of Disability Representation and Inclusion in Contemporary Culture, Brill, Leiden–Boston 2020.

Pamuła N., Obietnica studiów o niepełnosprawności. Na marginesie książki Jolanty Rzeźnickiej-Krupy „Społeczne ontologie niepełnosprawności”, „Przegląd Kulturoznawczy” 2019, nr 41(3).

Siedlecka-Dorosz W., “and we all”: The Phenomenon of Theatre 21 [w:] K. Ojrzyńska, M. Wieczorek (red.), Disability and Dissensus: Strategies of Disability Representation and Inclusion in Contemporary Culture, Brill, Leiden–Boston 2020.

Titchkosky T., The Questions of Access: Disability, Space, Meaning, University of Toronto Press, Toronto 2011.

Wheeler E.A., HandiLand: The Crippest Place on Earth, University of Michigan Press, Ann Arbor 2019.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.