Anna Zeidler-Janiszewska, „Bezinteresowna ciekawość… Humanistyka, kultura, sztuka”

Krzysztof Moraczewski

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.