Zarządzanie nie-tylko-ludzkie? Formy i formuły odpowiedzi na antropocen

Justyna Janik,

Anna Nacher,

Michał Pałasz,

Ewelina Twardoch-Raś

Abstrakt