Przegląd Kulturoznawczy,2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka

Redaktorka naczelna: Anna Nacher
Zastępczyni redaktorki naczelnej: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarka redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2021
Redakcja zeszytu: Ewelina Jarosz
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Flis

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Błękitna humanistyka: kultura, sztuka i wspólnota

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. VII–XIV
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.015.14072

Kulturowe archiwum błękitnej humanistyki 2020

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. XV–XXVI
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.016.14073

W kręgu idei

(Pod)wodne słuchanie i dryfująca antropologia hydrodźwięku

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 223–244
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.017.14074

Myśleć przez morze. Sztrandowanie i inne metafory, w poszukiwaniu poznawczych alternatyw

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 245–267
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.018.14075

Whales, Water, and Disability. Towards a Blue Cultural Disability Studies

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 268–283
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.019.14076

Hydro-sztuka w Polsce z perspektywy błękitnej humanistyki jako tratwy ratunkowej wobec katastrofy ekologicznej

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 284–318
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.020.14077

An Anthropological Perspective. A Particular Case

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 319–338
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.021.14078

Pejzaże kultury

Projekt nauki wspólnotowej: społeczne monitorowanie skutków katastrofy ekologicznej Deepwater Horizon

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 339–355
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.022.14079

Understanding with Water: Hydro-art in Osieki (1973)

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 356–374
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.023.14080

Will the Future Be Aquatic? Underwater Cartography, Verticality and Leonardo’s Submarine by Hito Steyerl

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 375–386
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.024.14081

Telewizja w sieci nowych mediów

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 387–400
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.025.14082

Kapuściński non-fiction jako biografia polityczna. Lewicowość Kapuścińskiego w kontekście paraliżu dyskursu o PRL-u

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 401–415
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.026.14083

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Języki wody – dialog

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 416–430
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.027.14084

Revealing the Hydrocene: Reflections on Watery Research

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 431–445
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.031.14351

Scenariusz błądzenia. O peryferiach i praktykowaniu eklektyzmu. Aleksander Woźny, Scenariusze kultury w mediach i medycynie narracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020, ss. 219.

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 446–460
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.028.14085

Kreowanie konkurencyjnych pamięci migracyjnych. Patrycja Trzeszczyńska, Diaspora – pamięć – miejsca. Ukraińcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie. Studium etnograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, ss. 346.

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 460–469
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.029.14086

System, technologia i wernakularne innowacje. Piotr Sitarski, Maria B. Garda, Krzysztof Jajko, Nowe media w PRL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 250.

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 470–477
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.030.14087