Przegląd Kulturoznawczy,2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2021
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Flis

W kręgu idei

Sortuj według

Training for Art and Femininity: Analysis of Life Stories of Contemporary Polish Artists

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 677-697
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.047.14964

Kalekie świadectwa. Niepełnosprawność i protesty w Polsce w 2018 i 2020 roku

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 698-714
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.048.14965

Akuzmatyczność filmowych efektów dźwiękowych. Medialna mistyfikacja foley w kontekście sound designu

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 715-728
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.049.14966

Pejzaże kultury

Korpomuzeum jako typ idealny

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 729-744
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.050.14967

Wiatr z Północy. Dyskursywne konstruowanie Heimat na przykładzie gmachu dawnej Królewskiej Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Katowicach i jego wystroju

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 745-761
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.051.14968

Stefan Morawski in statu nascendi - w 100. rocznicę urodzin Profesora

The Sublime Troubles of Postmodernism. A Tribute to S.M.

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 762-770
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.052.14969

Stefana Morawskiego krytyka postmodernizmu

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 771-782
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.053.14970

Stefana Morawskiego wizja sztuki masowej i estetyzacji świata – uwagi krytyczne

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 783-801
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.054.14971