Awangardowe muzeum w XXI wieku. Agnieszka Pindera, Jarosław Suchan, Wstęp [w:] Awangardowe muzeum, red. Agnieszka Pindera, Jarosław Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Katarzyna Jagodzińska

Abstrakt
References

Andino Velez M., Fudala T., Trzy przestrzenie Muzeum Sztuki, rozmowa z Jarosławem Suchanem, „Muzeum” 2008, nr 1.

Atlas muzealnej partycypacji, ms3 Re:akcja. Z dr. Leszkiem Karczewskim, kierownikiem Działu Edukacji, rozmawia Katarzyna Jagodzińska, 9.12.2020, https://muzeumpartycypacyjne.pl/2021/01/03/ms3-reakcja/ (dostęp: 27.04. 2021).

Deklaracja Oddziału Sztuk Pięknych i Przemysłu Artystycznego w kwestii zasad muzealnictwa, przyjęta przez Kolegium Oddziału na posiedzeniu 7 lutego 1919 roku [w:] Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Folga-Januszewska D., Dzieje pojęcia muzeum i problemy współczesne – wprowadzenie do dyskusji nad nową definicją muzeum ICOM, „Muzealnictwo” 2020, nr 61.

Gross J.R., Podobne, a jednak tak odmienne: muzeum artystów Société Anonyme i Museum of Modern Art Alfreda H. Barra [w:] Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Jagodzińska K., Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2015.

Kowalewicz K., ms², czyli sztuka spotęgowana, rozmowa z Jarosławem Suchanem, „Gazeta Wyborcza – Muzeum Sztuki”, dodatek do „Gazety Wyborczej – Łódź”, 14.11.2008.

Lissitzky E., 2 sale demonstracyjne [w:] Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Lissitzky E., Sala Prounów [w:] Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Löschke S.K., Pedagogika doznań: sale demonstracyjne El Lissitzkiego i zapowiedź współczesnych praktyk muzealnych [w:] Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”, red. P. Kurc-Maj, A. Saciuk-Gąsowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2019.

Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia. Tom I, red. A. Jach, K. Słoboda, J. Sokołowska, M. Ziółkowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2015.

Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia. Tom II, red. D. Muzyczuk, M. Ziółkowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2015.

Pindera A., Suchan J., Wstęp [w:] Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Rodczenko A., O Biurze Muzealnym [w:] Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Suchan J., Awangardowe muzeum [w:] Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Suchan J. [Przedmowa], Kolekcja sztuki XX i XXI w., red. L. Karczewski, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź  2009.

Szterenberg D., Muzeum Kultury Artystycznej [w:] Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Zawód: kurator, red. M. Kosińska, K. Sikorska, A. Czaban, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2014.

Zgierska A., Czy sztuka może przenieść się do Manufaktury, „Gazeta Polska”, 11.02.2007.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.