Wprowadzenie: Bio-aktywne rumowisko historii

Monika Sadowska,

Aleksandra Brylska,

Monika Stobiecka,

Magdalena Wróblewska

Abstrakt
References

Addis D.R., Wong A.T., Schacter D.L., Remembering the Past and Imagining the Future: Common and Distinct Neural Substrates during Event Construction and Elaboration, „Neuropsychologia”2007, nr 45 (7), s. 1363–1377, doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2006.10.016.

Arendt H., Walter Benjamin 18921940, przeł. A. Kopacki, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2007.

Benjamin W., O pojęciu historii, przeł. K. Krzemieniowa [w:] idem, Anioł Historii. Eseje, szkice, fragmenty, wyb. i oprac. H. Orłowski, przeł. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 413–425.

Jacques Derrida and ‘l’avenir’ – The ‘Unpredictable Future’, https://www.youtube.com/watch?v=RgLDHbF3lr0 (dostęp: 29.09.2022).

Olsen B., Pétursdóttir Þ., Unruly Heritage: Tracing Legacies in the Anthropocene, „Arkaeologisk Forum”2016, nr 35, s. 38–45.

Shanks M., The Life of an Artifact, „Fennoscandia Archaeologica”1998, nr XV, s. 15–31.

Smithson R., Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, „Artforum”, grudzień1967; przeł. S. Cichocki w: „Format P: Ziemia pracuje!” 2013, nr 7, s. 8–9.

Stoler L.A., Rozkład pozostaje”. Od ruin do rujnacji, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury” 2013, nr 4, http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/125/199/ (dostęp: 29.09.2022).

Tsing A.L., The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2015.