Przegląd Kulturoznawczy,2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2022
Redaktorki koncepcji tematycznej numeru: Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch-Raś
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

Projekt okładki: Małgorzata Flis

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction: Technology between Empowerment and Exclusion

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 323-327
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.023.16612

W kręgu idei

Puppets, Jesters, Memes, and Benevolence Porn: The Spectacle of Access

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 329-344
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.024.16613

Power in Deaf Pedagogy and Curriculum Design: Multimodality in the Digital Environments of Deaf Education (DE2)

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 345-381
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.025.16614

Feeding the Algorithm? Strategies of Technosensation in Artistic Project Based on Bio-Parametrisation’s Techniques

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 382-403
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.026.16615

Finding a Dead Dove in the Refrigerator. The Anti-Shippers’ Call for Exclusion of Sensitive Content as a Means of Establishing Position in the Field of Fan Production

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 404-420
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.027.16616

Writing of Light or Writing of Shade? Jacques Derrida on Photography

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 421-444
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.028.16617

Pejzaże kultury

Trash Streaming: Characteristics and Methodological Guidelines

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 445-458
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.029.16618

From Braille Code to Smart Book Readers: Technology as a Tool for Reading Emancipation of the Visually Impaired Persons

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 459-475
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.030.16619

Disability and (Dis)empowering Technologies: The Case of Blind Translators

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 476-491
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.031.16620

Liberackość książek dla dzieci

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 492-509
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.032.16621

Omówienia i rozbiory

Od instytucji krytycznej do sojuszniczej

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 510-519
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.033.16622