From Braille Code to Smart Book Readers: Technology as a Tool for Reading Emancipation of the Visually Impaired Persons

Kamila Albin

Abstrakt

This paper illustrates how, over the course of the last two centuries, the autonomous access of the visually impaired to reading material has expanded. The author coins the term “reading emancipation” to describe these processes. She illustrates it by referring to her own research involving in-depth interviews with the visually impaired readers regarding the use of various forms of books, such as books printed in Braille, talking books and e-books. The author also traces the historical background of the transformation of alternative book formats, from the development and spread of Braille code to digital books. The description of the evolution of book formats is set against the background of the transformations taking place in Europe with a strong emphasis on the impact of these transformations on Poland.

Słowa kluczowe: books, Braille code, information and communication technologies, reading emancipation, visually impaired persons
References

Babbie E., The Practice of Social Research, 12th ed., Wadsworth Publishing, Belmont 2010.

Beksa J. et al., Usability Study of Blind Foundation’s Alexa Library Skill, “Journal on Technology and Persons with Disabilities” 2020, vol. 15, pp. 104–118.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego, Adaptacja materiałów dydaktycznych, https://bon.uw.edu.pl/uslugi/adaptacja-materialow-dydaktycznych/ (accessed: 31.05.2022).

Czerwińska M., Książka niewidomego [in:] T. Pilch (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Żak, Warszawa 2003, pp. 849–858.

Czerwińska M., Pismo i książka w systemie L. Braille’a w Polsce. Historia i funkcje rewalidacyjne, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 1999.

Dederko T. et al., Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość [in:] M. Czerwińska, T. Dederko (eds.), Niewidomi w świecie książek i bibliotek. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza STON 2, Kielce 2008, pp. 127–134.

Dobransky K., Hargittaib K.E., Unrealized Potential: Exploring the Digital Disability Divide, “Poetics” 2016, vol. 58, pp. 18–28. DOI: 10.1016/j.poetic.2016.08.003.

Fedorowicz M., Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych. Zarys dziejów – formy – obieg społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń2002.

Figiel W., Levelling the Playing Field with (In)accessible Technologies? How Technological Revolution Has Changed the Working Conditions of Blind Translators, “Między Oryginałem a Przekładem”2018, vol. 24, no. 3 (41), pp. 75–88, https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/224 (accessed: 31.05.2022).

Hammersley M., Atkinson P., Ethnography: Principles in Practice, 4th ed., Routledge, Abingdon 2019.

Hersh M., Johnson M. (eds.), Technology for Visually Impaired and Blind People, Springer, London 2008.

History of the Blind, https://www.britannica.com/topic/history-of-the-blind-1996241/The-blind-during-the-Enlightenment (accessed: 31.05.2022).

Kerscher G., Luceno V., Leith L., Accessible DAISY Multimedia: Making Reading Easier for All [in:] R. Manduchi, S. Kurniawan (eds.), Assistive Technology for Blindness and Low Vision, CRC Press–Taylor & Francis Group, New York 2012, pp. 293–314.

Kleiner A., A Description of The Kurzweil Reading Machine and a Status Report on its Testing and Dissemination, https://www.rehab.research.va.gov/jour/77/14/1/kleiner.pdf (accessed: 31.05.2022).

Krzemkowska Z., Ludwik Braille i jego dzieło, referat wygłoszony na inauguracji Międzynarodowego Roku Braille’a w Polsce, 3.12.2008, http://www.brajl.pzn.org.pl/ (accessed: 31.05.2022).

Manley L., Holley R.P., History of the Ebook: The Changing Face of Books, “Technical Services Quarterly” 2012, vol. 29 (4), pp. 292–311. DOI: 10.1080/07317131.2012.705731.

Mellor C.M., Louis Braille: A Touch of Genius, National Braille Press, Boston 2006.

Nordstrom B.H., The History of the Education of the Blind and Deaf, United States Department of Education, 1986, https://eric.ed.gov/?id=ED309614 (accessed: 31.05.2022).

Paplińska M., Niewidomy czytelnik – cyfrowy tubylec czy brajlowski analfabeta? O kryzysie umiejętności czytania dotykowego [in:] K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (eds.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej, APS, Warszawa 2015, pp. 179–195.

Piekarski S., Wszystko o Akademickiej Bibliotece Cyfrowej, 1.06.2017, https://bon.uw.edu.pl/wszystko-o-akademickiej-bibliotece-cyfrowej/ (accessed: 31.05.2022).

Rubery M. (ed.), Audiobooks, Literature, and Sound Studies, Routledge, New York–London 2011.

Rubery M., The Untold Story of the Talking Book, Harvard University Press, Cambridge 2016.

Rynek audiobooków w Polsce, 9.12.2020, https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/rynek-audiobookow-w-polsce/ (accessed: 31.05.2022).

Sawyer S.K., Electronic Books: Their Definition, Usage and Role in Libraries, “LIBRES: Library and Information Science Research, Electronic Journal” 2002, vol. 12 (2), pp. 1–28.

Spychalski D., Niewidomi i książki w 40-leciu, “Bibliotekarz” 1984, no. 9/10, pp. 240–247.

Srihari S.N, Shekhawat A., Lam S.W., Optical Character Recognition (OCR), Encyclopedia of Computer Science, January 2003, pp. 1326–1333, https://dl.acm.org/doi/10.5555/1074100.1074664 (accessed: 31.05.2022).

Statystyki Działu Zbiorów dla Niewidomych, https://wypozycz.dzdn.pl/wol/ (accessed: 31.05.2022).

Tomerska D., Ludzie studia nagrań, cz. 1, “Pochodnia” 1998, no. 1.

Tomerska D., Ludzie studia nagrań, cz. 2, “Pochodnia” 1998, no. 3.

Walter N., Nowe media dla niewidomych i słabowidzących, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań2006.

What Is Refreshable Braille Anyway?, 22.02.2018, https://wcblind.org/2018/02/what-is-refreshable-braille-anyway/ (accessed: 31.05.2022).

Woźniczka-Paruzel B., Bibliotekarz w sieci stereotypów i uprzedzeń – o postawach wobec osób z niepełnosprawnością czytelniczą, “Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2010, no. 1 (4), pp. 23–41.

Zadrożny J., Czytanie książek na iPhone, http://www.trakt.org.pl/czytanie-ksiazek-na-iphone-jacek-zadrozny/ (accessed: 31.05.2022).