Powrót do przeszłości V: pandemia. Nostalgia a świat postpandemiczny

Olga Kosińska

Abstrakt

Back to the Past V: The Pandemic. Nostalgia and the Post-pandemic World

One of the phenomena which scope expanded during the period of restrictions related to COVID-19 was a social turn towards the past, observed especially in social media, identified as a nostalgia trend. Understood as a sentimental longing for something that has already passed that causes sadness or pleasure by remembering something and wishing it could be experienced again, nostalgia was one of the tools for dealing with the hardships and uncertainty of the pandemic times. Individual users of social media willingly undertook communication focused around memories, expressing regret for times long gone that had been seen in their idealized form as easier and happier. This trend has been effectively used in marketing focused on nostalgia. It was only effective when it evokes positive memories and evokes good feelings in the recipients that encourages the more to reach for the product or service offered. This specific turn towards this period of time was used as a tool that allowed not having to face terrifying moments and often difficult present, and even more so the unknown future. Thus, uncertain of the future and terrified of the present, the pandemic consumer was all the more susceptible to peaceful and happy images from the past, which both algorithms and commercial entities gave him. In these circumstances, one can point to a specific management of pandemic nostalgia by entities that are essentially external to the individual user.

Słowa kluczowe: nostalgia, nostalgia marketing, memory, longing, pandemic
References

Adams T., Kopelman S., Remembering COVID-19: Memory, Crisis, and Social Media, „Media, Culture & Society” 2022, nr 44 (2), s. 266‒285.

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2005.

Cho H., Li P., Chen A., Nostalgia, Social Media, and Subjective Wellbeing: The Dualistic and Conditional Effects of Nostalgia During the COVID-10 Pandemic, „Health Communication” 2023, nr 38, s. 1‒11.

Crocker E., Consumer Trends 2022: Nostalgia, https://abacusmarketing.co.uk/consumer-trends-2022-nostalgia/ (dostęp: 8.08.2022).

Czarnowski S., Kultura, [w:] A. Mencwel (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Drabczyk M., Janus A., Sanetra-Szeliga J., Strycharz J., Pandemia w kulturze. Szansa na pozytywną zmianę?, https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/07/EKSPERTYZA-23.pdf (dostęp: 8.08.2022).

Drozdowski R., Frąckowiak M., Krajewski M., Kubacka M., Modrzyk A., Rogowski Ł., Rura P., Stamm A., Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z pierwszego etapu badań, Wydział Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2021, http://socjologia.amu.edu.pl/images/pliki/r%C3%B3%C5%BCne_prezentacje_etc/%C5%BBycie_codzienne_w_czasach_pandemii_-_Wydzia%C5%82_Socjologii_UAM_-_WWW.pdf (dostęp: 8.08.2022).

Garncarek A., Nostalgia w marketingu, https://www.zycieuczelni.p.lodz.pl/nostalgia-w-marketingu (dostęp: 8.08.2022).

Gammon S., Ramshaw G., Distancing from the Present: Nostalgia and Leisure in Lockdown, „Leisure Sciences” 2021, nr 43 (1–2).

Gordowy A., Plan na życie, [w:] P. Czapliński, J.B. Bednarek (red.), To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2022, s. 371‒390.

Grochowski G., Rebranding miesiąca #62: Burger King (styczeń 2021), https://designalley.pl/rebranding-miesiaca-62-burger-king-styczen-2021/ (dostęp: 8.08.2022).

Hummell A., Nostalgia Marketing in the Era of COVID, https://bettercontentmatters.com/what-is-nostalgia-marketing/ (dostęp: 8.08.2022).

Jasper K., Nostalgia in Entertainment, https://inallthings.org/nostalgia-in-entertainment/.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Jovanowski A., Greening the Economies ‒ Transitioning to More Sustainable and Social Just  Societieshttps://youthatworkpartnership.org/greening-the-economies-transitioning-to-more-sustainable-and-socially-just-societies/ (dostęp: 8.08.2022).

Jurgenson N., Fotka. O zdjęciach i mediach społecznościowych, Wydawnictwo Karakter ‒ Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Kraków‒Warszawa 2021.

Kawa A., Jęczalik J., Skakowska O., Kultura w czasie zarazy, https://inkubatorkultury.eu/upload/pliki/kultura-w-czasie-zarazy-raport.pdf (dostęp: 8.08.2022).

Kazanecki W., Biznes pod swastyką. Ciemna strona historii znanych marek, https://www. forbes.pl/life/firmy-wspolpracujace-z-nazistami-w-czasie-drugiej-wojny-swiatowej/66xhmml (dostęp: 8.08.2022).

Khan I., Why Animal Crossing Is the Game for the Coronavirus Moment, https://www.nytimes.com/2020/04/07/arts/animal-crossing-covid-coronavirus-popularity-millennials.html (dostęp: 8.08.2022).

Kidd J., McAvoy E.N., Deep Nostalgia: Remediated Memory, Algorithmic Nostalgia and Technological Ambivalence, „Journal of Research into New Media Technologies” 2023, nr 29 (3), s. 1‒21.

Krajewski M., Kultura czwarta: kultura repetycji (PRL w kulturze popularnej), [w:] idem, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2005, s. 205‒245.

Krajewski M., Retradycjonalizacja, [w:] Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z trzeciego etapu badań, s. 90‒106, http://socjologia.amu.edu.pl/images/%C5%BBycie_codzienne_w_czasach_pandemii._Raport_z_trzeciego_etapu_bada%C5%84.pdf (dostęp: 8.08.2022).

Kreft J., Konsekwencje współtworzenia wartości w mediach przez użytkowników, „Zarządzanie w Kulturze” 2013, nr 14 (4), s. 351‒360.

McKenzie J., The Role of Memory in Marketing (Mental Associations and Market Share), https://www.youtube.com/watch?v=_OqzLx5OHpE.

Mitchell W.J., What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, University Chicago Press, Chicago‒London 2005.

Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, przeł. Ł. Zaremba, Wydawnictwo Karakter – Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Kraków‒Warszawa 2016.

Mukherjee A., Viral Nostalgia and the Case of the Coronavirus Pandemic, „Economic and Political Weekly” 2020, nr 55 (45), s. 1‒10.

Nowy ID. Buzz, https://www.volkswagen.pl/pl/samochody-elektryczne-i-hybrydowe/samochody-elektryczne/id-buzz.html (dostęp: 8.08.2022).

Ogonowska A., Kultura, komunikacja i kompetencja wizualna w kontekście wybranych zagadnień współczesnej humanistyki, [w:] E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012.

Peaty G., Leaver T., The Familiar Places We Dream About: Pokémon Go and Nostalgia during a Global Pandemic, „Australasian Journal of Popular Culture” 2020, nr 9 (2), s. 127‒143.

Phippis K., “Tenet” Is Coming to a Theater Near You. Eventually. Or Maybe Not. Or Maybe Much Later Than in Other Places, https://www.theringer.com/movies/2020/7/21/21332898/tenet-release-delayed-indefinitely-implications.

Pink S., Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, przeł. M. Skiba, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Saryusz-Wolska M. (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków 2009.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.