Awangardowe muzeum w XXI wieku [A. Pindera, J. Suchan, Wstęp, w: Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020]

Katarzyna Jagodzińska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.