Przegląd Kulturoznawczy,First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2021
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Flis

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp: błękitna humanistyka: kultura, sztuka i wspólnota

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Kulturowe archiwum błękitnej humanistyki 2020

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

W kręgu idei

Whales, Water, and Disability. Towards a Blue Cultural Disability Studies

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Myśleć przez morze. Sztrandowanie i inne metafory, w poszukiwaniu poznawczych alternatyw

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Hydro-sztuka w Polsce z perspektywy błękitnej humanistyki jako tratwy ratunkowej wobec katastrofy ekologicznej

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

An Anthropological Perspective. A Particular Case

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

(Pod)wodne słuchanie i dryfująca antropologia hydrodźwięku

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Pejzaże kultury

Will the Future Be Aquatic? Underwater Cartography, Verticality and Leonardo’s Submarine by Hito Steyerl

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Understanding with Water: Hydro-art in Osieki (1973)

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Telewizja w sieci nowych mediów

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Projekt nauki wspólnotowej: społeczne monitorowanie skutków katastrofy ekologicznej Deepwater Horizon

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Kapuściński non-fiction jako biografia polityczna. Lewicowość Kapuścińskiego w kontekście paraliżu dyskursu o PRL

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Omówienia i rozbiory

System, technologia i wernakularne innowacje. (P. Sitarski Piotr, M. B. Garda, K. Jajko, Nowe media w PRL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 242).

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Scenariusz błądzenia. O peryferiach i praktykowaniu eklektyzmu (A. Woźny, Scenariusze kultury w mediach i medycynie narracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020)

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Revealing the Hydrocene: Reflections on Watery Research

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Kreowanie konkurencyjnych pamięci migracyjnych (Patrycja Trzeszczyńska, Diaspora – Pamięć – Miejsca. Ukraińcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie. Studium etnograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, ss. 346.)

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Języki Wody – dialog

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021