Przegląd Kulturoznawczy,First View, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2022
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Flis

Redaktorki koncepcji tematycznej numeru: Monika Sadowska, Aleksandra Brylska, Monika Stobiecka, Magdalena Wróblewska

 

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie: bioaktywne rumowisko historii

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I,
Data publikacji online: 2022

W kręgu idei

Życie w więcej niż ludzkiej katastrofie. Antropocen, wspinaczka skałkowa i Walter Benjamin

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I,
Data publikacji online: 2022

Ekozofie Guattariego

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I,
Data publikacji online: 2022

Appleness of the apple or the dualism of Deleuzian sensation

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I,
Data publikacji online: 2022

Pejzaże kultury

Toxic suburbs. Radioactive heritage of St. Louis in the works of Allana Ross

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I,
Data publikacji online: 2022

Ogrody – pomniki antropocenu

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I,
Data publikacji online: 2022

Bioinkrustacje: kamienie, porosty i organiczna ornamentyka macew

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I,
Data publikacji online: 2022

Omówienia i rozbiory

Mikrobiologiczne peregrynacje. Szkic projektu Alernaria alternata

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I,
Data publikacji online: 2022

Mikrobiologia obecności. O sztuce Anny Zagrodzkiej

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I,
Data publikacji online: 2022

O historii techniki inaczej. Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021) Magdaleny Zdrodowskiej 

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I,
Data publikacji online: 2022