O historii techniki inaczej. Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021) Magdaleny Zdrodowskiej 

Katarzyna Ojrzyńska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.