Pisanie performatywne. Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki –ciało Pawła Tańskiego

Magdalena Urbańska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.